Usluge u području pripreme i pisanja projekata, te izvještavanja

U skladu sa čl. 12. Statuta udruga „Eko-Zadar“, obavlja gospodarske djelatnosti prema načelima društvenog poduzetništva. Ugovaranjem naših…