Intelektualne usluge i savjetovanja

U skladu sa čl. 12. Statuta udruga „Eko-Zadar“, kao svoju gospodarsku djelatnost pruža usluge održavanja radionica, edukacija…