B.transparent: Jačanje lokalnih partnerstva za transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora

Naziv projekta: „B.transparent: Building community partnerships for transparent management of public goods and natural resources in Novigrad…