AlterNET (o projektu)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Naziv projekta: AlterNET – Edukacijom i umrežavanjem do…