ANKETA Park naš svagdašnji: Kakvu Vruljicu bi ti?

U ovoj anketi želimo saznati stavove građana/ki o sadašnjem sadržaju parka Vruljica i mogućem unaprjeđenju sadržaja.  Zaprimljeni…